All Testimonials

Between 2021 and 2023, STERNET completed 2 energy efficiency projects for us in the field of drive technology. Thanks to the efficient cooperation, it was possible to reduce electricity consumption by over 200 MWh/year and to cut CO2 emissions by over 200 MgCO2/year. Professionalism was evident at every stage of the cooperation

W latach 2021-2023 firma STERNET zrealizowała dla nas 2 projekty efektywności energetycznej z zakresu techniki napędowej. Dzięki sprawnej współpracy udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 200MWh/rok i zredukować emisję CO2 o ponad 200 MgCO2/rok. Profesjonalizm był widoczny na każdy etapie współpracy

Between 2021 and 2023, STERNET completed 2 energy efficiency projects for us in the field of drive technology. Thanks to the efficient cooperation, it was possible to reduce electricity consumption by over 200 MWh/year and to cut CO2 emissions by over 200 MgCO2/year. Professionalism was evident at every stage of the cooperation

Anna Pawłowska

W latach 2021-2023 firma STERNET zrealizowała dla nas 2 projekty efektywności energetycznej z zakresu techniki napędowej. Dzięki sprawnej współpracy udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o ponad 200MWh/rok i zredukować emisję CO2 o ponad 200 MgCO2/rok. Profesjonalizm był widoczny na każdy etapie współpracy

Anna Pawłowska