FAQ

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Audycie Efektywności Energetycznej

Coraz więcej przedsiębiorstw zainteresowanych jest podwyższaniem efektywności energetycznej, widząc w tym znaczne korzyści finansowe. Co warto wiedzieć zanim rozpoczniemy współpracę z Partnerem? Przeczytaj najczęściej pojawiające się pytania naszych Klientów dotyczące Audytu Efektywności Energetycznej.  

Masz dodatkowe pytania?

Umów się z nami na krótką bezpłatną konsultację online i porozmawiaj na temat poprawy efektywności energetycznej w Twojej firmie.  

Audyt Efektywności Energetycznej stanowi opracowanie obrazujące potencjał przedsięwzięcia modernizacyjnego, wykazując efekt energetyczny w postaci redukcji zużycia szeroko rozumianej energii.

Podstawową zaletą przeprowadzenia Audytu Efektywności Energetycznej jest możliwość ubiegania się o przyznanie Świadectw efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty), podnosząc w konsekwencji rentowność całego projektu. Audyt Efektywności Energetycznej stanowi najważniejszy dokument, który jest podstawą do wydania świadectw efektywności energetycznej.

Białe Certyfikaty, czyli Świadectwa Efektywności Energetycznej to dokumenty zaświadczające, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom została zwiększona efektywność energetyczna – zmniejszeniu uległo zużycie energii. Białe Certyfikaty stanowią prawa majątkowe notowane na Towarowej Giełdzie Energii, mają realną wartość pieniężną, podobnie jak akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. System świadectw efektywności energetycznej jest skierowany do podmiotów, które planują zrealizować z własnych środków finansowych przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

Istnieje kilka sposobów, które pozwalają na sfinansowanie projektu efektywności energetycznej, są to m.in.:
a. środki własne,
b. system Białych Certyfikatów,
c. dofinansowania np. FENG – kredyt ekologiczny,
d. formuła ESCO.

Aby poziom oszczędności w postaci redukcji zużycia energii był wymierny należy zakwalifikować jednostki napędowe o następujących cechach:
a. moc znamionowa 10 kW,
b. czas pracy 4000h/rok,
c. napędy elektryczne wykonane w klasach sprawności IE3, IE2, IE1 bądź starsze.

Oczywiście powyższe kryteria to tylko sugestia. Bardzo dbamy o jakość oferowanych usług, dlatego każdą jednostkę analizujemy indywidualnie.

Proces inwentaryzacji obiektowej wykonywany w ramach podpisanych umów z naszymi Klientami zakłada wykonanie:
a. dokumentacji technicznej,
b. dokumentacji zdjęciowej,
c. pomiarów w celu dokładnej analizy poszczególnych jednostek.

Wszystkie działania związane z inwentaryzacją są bezpłatne w ramach podpisanej umowy.

Zazwyczaj prosty czas zwrotu, zakładający koszt komponentów, oscyluje w granicach od 1 do 2 lat. Okres zwrotu zależy głownie od zakresu modernizacji (wariantu modernizacji), stawki za energię elektryczną Klientów, jak i danych technicznych analizowanych jednostek napędowych.

Tak, firma STERNET realizuje projekty efektywności energetycznej „pod klucz”. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich etapach projektu:

a. Wykonanie Audytu Efektywności Energetycznej wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do pozyskania Białych Certyfikatów oraz przedłożenie ich przed URE.
b. Dostawa komponentów uwzględnionych w audycie.
c. Demontaż starych jednostek napędowych oraz pomoc w możliwej utylizacji.
d. Montaż nowych jednostek napędowych wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac obiektowych umożliwiających ich rozruch.
e. Czynny udział, nadzór nad procesem rozruchu nowych jednostek napędowych.
f. Podpisanie protokołów końcowych oraz zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie modernizacji zgodnie z założeniami uwzględnionymi w Audycie Efektywności Energetycznej.

STERNET od kilku lat pomaga swoim Klientom poprawić efektywność energetyczną poprzez wymianę napędów (zastępowanie starszych napędów energooszczędnymi). Na naszej stronie internetowej znajdują się referencje z wybranych projektów. Natomiast na stronie Urzędu Regulacji Energetyki umieszczone są karty audytów efektywności energetycznej. Poniżej prezentujemy kilka z nich, gdzie w jasny sposób opisane są poszczególne parametry, które przyczyniły się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

URSA Polska Sp. z o.o.

 

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

 

Knauf Bełchatów Sp. z o.o.

 

Knauf Jaworzno III Sp. z o.o.

 

EXTRAL Sp. z o.o.

 

Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.